Kaçak yapılaşmanın Bakırköy'deki en somut örneği Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Özel Acıbadem International Hastanesi`nin gerçekleri, özel araştırma dosyamızla gün yüzüne çıkıyor.

Bakırköy Belediyesi, İmar Kanunu'na aykırı Özel Acıbadem International Hastanesi binasının inşaatına işlem yapmayarak yıllardır kanunsuzluğa göz yummaya devam ediyor. Hastane binasına birçok ek yapılmış olmasına rağmen, eski hastane ruhsatı ile çalışmaya devam eden sağlık tesisi “Bakırköy`e yatırım yaptık” diyerek İmar Kanununu tanımıyor. Belediye yetkilileri, imar planına ve ruhsatına aykırı olarak inşa edilen hastane binasına yıllardır göz yumarken, belediye müdürlükleri de kendi arasında göstermelik yazışmalarla olayı kapatmaya çalışıyor. Bilirkişiler, hastane binasının mevcut yerinde incelendiğinde kaçak eklerin, birleşmelerin ve büyütmelerin, sığınak ve bodrumların nasıl kanuna aykırı kullanıldığının ortaya çıkacağını belirtiyor. İskan belgesi verildikten sonra, ruhsat, plan ve projelerine aykırı olarak, kaçak eklerin yapılmasına devam edildiği ve iskandan sonra bu yasadışı yapılaşmaya zabıt bile tutulmadığı belirtiliyor.
Özel Acıbadem International Hastanesi, İmar Kanunu'na aykırı olmasına rağmen faaliyete devam ediyor ve her zaman olduğu gibi büyük işletmelere göz yumuluyor. Ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşma olan binaya, Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından nasıl ruhsat verildiği tartışılırken, Tedavi Kurumlar Şubesi, Bakırköy Belediyesi'ni sorumlu tutuyor. Hastanenin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alınabilmesi için gerekli olan uygunluk belgesini Bakırköy Belediyesi'nin nasıl verdiği tartışılırken, hastane binasının deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı konusu da belirsizliğini koruyor.


Bakırköy Belediyesi'nin Kıyağı!
Bakırköy Belediyesi'nin kaçak yapılaşma karşısında eksik işlem yapmış olması, beraberinde birçok yasal yükümlülük de getiriyor. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince karar alınmasına rağmen ruhsat iptaline gidilmediği, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmadığı, yürütülen yasal prosedürlerde gecikme ve eksiklikler olduğu tespit edilirse, Bakırköy Belediyesi'nin Teknik Başkan Yardımcısı, İmar ve Planlama Müdürü, Müdür muavini, Yapı denetim müdürü ve şefi, Mıntıka mühendisleri ve ilgili zabıta memurları hakkında; 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilip dava açılabilir.


Hastane Yönetimi umursamaz tavrıyla “HERŞEY YASAL” dedi
Basın etiği gereği iddialarla ilgili cevap hakkkını kullanmaları için başvurmamıza Özel Acıbadem International Hastanesi yönetimi, hiçbir açıklama yapmayarak sadece “Herşey yasal. Bakırköy'e yatırım yaptık. Burası Hastane” diyerek tepki gösterdi. Bilgilerine başvurmamıza rağmen Hiç bir açıklama yapmayan hastane yönetimine tekrar soruyoruz ve Çevre Şehircilik Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz.


1) Yıllardır hastane binasının kaçak eklerine göz yumma karşılığında Bakırköy Belediyesiyle bir anlaşma sağlandı mı?
2) T.C. Sağlık Bakanlığı'na ruhsat için verilen projenin, belediyede ve tapuda farklı olduğu belirtiliyor. İlk onaylı proje ile mevcut hastane binasının projesi arasında büyük farklılıklar ve ek kaçaklar olmasını nasıl açıklarsınız?
3) Bu kaçak eklerden dolayı iskan iptaline gidilmesi durumunda, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hastane ruhsatı iptal edilebilir mi? Bu konuda Bakırköy Belediyesi projeye aykırılıklar nedeniyle ‘yapı tatil tutanağı’ düzenledi mi?
4) Bakırköy Belediyesi, İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddesi gereği neden işlem yapmadı? TCK'nın 184. maddesi gereği savcılığa suç duyurusunda neden bulunmadı?
5) Ruhsat ve proje dışı yapılaşmalara bugüne kadar nasıl göz yumuldu? Hastane binasının özellikle kaçak kısımları ve binanın eski olmasından dolayı genelinin deprem yöneltmeliğine aykırı olduğu iddia ediliyor. Olası bir doğal afet durumunda yüzlerce hasta ve personelin risk altında olmasını nasıl açıklarsınız?
6) Hastane binası ve çevresindeki proje dışı kaçak eklere yapı tatil tutanağı düzenlendi mi? Bakırköy Belediyesi tarafından bugüne kadar ne tür yasal işlemler yapıldı? Kamuya terk alanlar yasal olmadan kullanılmasına neden göz yumuldu?


Araştırma dosyamız devam edecek...

 

Öğeyi Oyla
(0 oy)

36955 yorum

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.