Hamzadere Sulama Birliği'nde Yolsuzluk İddiası! Özel

Trakya'da kooperatiflerden gelen yolsuzluk haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Denetimlerin yetersizliğinden faydalanan kooperatif ve birlik yöneticileri sorumlu oldukları kurumları kendi özel şirketleri gibi kullanmaktan geri durmuyorlar. Bölgedeki yolsuzluk iddialarına son olarak İpsala ilçesi Hamzadere Sulama Birliği eklendi.

 


Kurumun büyük zarara uğratıldığını söyleyen ve yetkililerin derhal harekete geçmesini isteyen Hamzadere Sulama Birliği eski Müdürü Önder Çetinkaya, "Ciddi bir denetim yapılırsa hukuksuzluk ve zarar ortaya çıkar. Devlet malına zarar verenler hakkında yasal işlem başlar ve adalet önünde hesap verirler" dedi.

İddiaları gündeme taşıyan eski Birlik Müdürü Önder Çetinkaya gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu ve çeşitli belgeler sundu. Çetinkaya; “Hamzadere Sulama Birliği'nde, Birlik Müdürü olarak görev yaptığım süre içinde usulsüz, hukuk dışı uygulamaları görünce uyardım ve karşı çıktım. Birlik bütçesinden yapılan hukuk dışı harcamalar sonucu kurum zarara uğratıldı. Ben Sulama Birliğinin bir Kamu Tüzel Kişiliği kurumu olduğunu belirterek usulsüzlük gördüğüm durumlarda imza atmadım. Birlik yöneticilerine, yanlış uygulamaların kurumu zarara uğratacağını ve devlet malına zarar vereceğini anlatmaya çalıştım. Birlik Başkanı Seçkin Şimşek ve Birlik çalışanı mühendis Abdullah Aşır, usulsüzlükleri görmezden gelmemi istediler. Karşı çıkmam ve imza atmamam nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldım. Ardından bana iftiralar atıp, tazminatımı ödemeyeceklerini söylediler, ayrıca DSİ'ye ve Savcılığa şikayet edersen sonun kötü olur diye tehdit ettiler. Ben iş sözleşmesi gereği alacağım olduğu için dava açtım.” dedi.

Eski Birlik Müdürü Önder Çetinkaya yolsuzluk iddialarına şöyle sıraladı;

VARAN 1-) Hamzadere Sulama Birliği Ana Statüsü'nün Birlik Başkanı'nın Görev ve Yetkileri Başlıklı 37. maddesi "e)Birlik Meclis Kararları gereğince yapılan her türlü satın alma ve ihale işlerini bir komisyon marifetiyle yürütmek ve Yönetim Kurlu'nun onayıyla sonuçlandrmak" olarak belirtmiştir. Birlik Başkanı, Birlik adına yapılan hiçbir satın alma ve ihale işlemini yönetim kurulunun onayı olmadan sonuçlandıramaz. Ancak Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Seçkin Şimşek, bırakın yönetim Kurulu onayını, ihaleye bile çıkılmayıp piyasa fiyat araştırılması için komisyon kurulma gayreti içine girmeyerek usulsüz şekilde satın almalar yapılmıştır. Karşı tarafa çıkar sağlanan ve mevzuat hükümleri ile Birlik Meclisi tarafından kabul edilen Hamzadere Sulama Birliği Alım Satım ve Kiralama Yönetmeliği'ne uyulmayıp aykırı olarak yapılan alım işleri şu şekildedir;

a-) Birlik adına personel çalıştırılmak üzere ARTEM Temizlik Hizmetleri firmasıyla yapılan Hizmet alımında, piyasa fiyat araştırılması yapılması için komisyon kurulması gayretine gidilmemiş, direkt olarak bu firma ile sözleşme imzalanıp işe başlanılmıştır.Bu firma üzerinden birliğimize hizmet eden personelin maaşları yüksek olmasına rağmen, maaşları asgari ücret olarak sigortaya bildirilmiş ve yüklenici firmaya haksız kazanç sağlanmıştır.Bu firma üzerinden birliğimize kesilen faturalar da aydan aya değişiklik göstermiştir. Birlik Başkanı yıllık yapılması ve net ihale bedeli rakamının belli olması gereken hizmet alımında, sırf kendi keyfiyetiyle bazı personellere aylık zamlar vermiş ve kurumu zarara uğratmıştır. Sırf bu alımda yapılan usulsüzlük nedeniyle de Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulamamıştır.

b-) Başkanı olduğu Birliğin hizmet araçları için alınacak olan Akaryakıt işi de Birlik Başkanı'nın daha önceki yıllarda şahsi alımları için çalıştığı firmaya verilerek birlik zarara uğratılmıştır. Birlik Başkanı, şahsi araçlarına ve iş makinelerine aldığı akaryakıt için Birlik Hizmet Araçlarının plakalarını yazdırarak şahsı adına haksız kazanç elde etmiştir.

c-) Birlik Başkanının ortağı olduğu şirkete ait iş makineleri Birlik adına usulsüz olarak çalıştırılmış ve halen çalıştırılmaya devam etmektedir. Çalıştırılan bu iş makineleri ücretleri Birliğimizle hiçbir iş bağı bulunmayan firmalar üzerinden çok fazla miktarlarda fatura ettirilerek hem birlik zarara uğratılmış hem de Birlik Başkanı kendisinin ortağı olduğu şirkete yüklü miktarda haksız kazanç elde ettirmiştir.

d-) Birliğin sorumluluğunda bulunan P1 Pompa istasyonundaki pompaların bakım tutarları toplamda ele alındığında ihaleye çıkmayı gerektirecek bir meblağ olmasına rağmen, Birlik Başkanı işi kendi yandaş firmasına verebilmek için harcamaları küçük parçalara bölerek, piyasasının 2-3 katı rakamlara fatura ettirmiştir. Bu konuda da Birliğimiz çok büyük zararlara uğratılmış ve karşı tarafa haksız kazanç sağlanmıştır. (Pompaların distribütörü Anadolu Flygt A.Ş. Firmasının bakım için verdiği teklifler düşük olduğu halde iş verilmeyerek kendi yandaşı olan küçük şahıs firmasına bakımlar yaptırılmış ve çok yüksek ödemeler yapılmıştır.)

VARAN 2-) Birliğin elektrik enerji tüketimi bile ranta dönüşmüştür. Pompaj sınıfı olan Birliğin çok yüklü miktarlarda elektrik sarfiyatı vardır. Bölgemizde bulunan elektrik dağıtım firması Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.(TREPAŞ) aracılığıyla indirimli olarak ve indirimli saatlere uyarak kullandığımız elektrik, kullanım bedelinin çok daha üstünde, Elektra Enerji'ye verilmiştir.Bu firmanın Keşan temsilcisiyle Birlik Başkanının sıkı dostluğunun bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Mevcut dağıtım firması TREPAŞ ve Elektra Enerji Faturaları karşılaştırılarak ne kadar kurum zararı oluştuğu netleşecektir. Ayrıca bu peşkeşin meydana çıkması üzerine Birlik Başkanının bu firmaya tazminat ödemeye kalkarak bu şirketten ayrılmak istemesi de kurum haklarını ne kadar savunduğu ve koruduğunun göstergesidir.

VARAN 3-) Hamzadere Sulama Birliği Ana Statüsü'ne göre Birliğin merkezi İpsala ilçesi olmasına rağmen Birlik Başkanı sırf kendi keyfiyeti ve çıkarları üzerine, Birlik Merkezini kendisinin de ikamet ettiği ve çiftçilik işlerini yürüttüğü köyü olan Koyuntepe Köyüne kurmuştur. Birlik merkezini kurduğu bu köyde birlik işlerinin yürütüldüğü idari bina adı altında olan binanın Sulama Birliği adına hiçbir mülkiyeti ve kullanım hakkı yoktur. Sırf bu neden dolayısıyla elektrik aboneliği bile yapılamamış ve elektrik kaçak kullanılmıştır. Hal böyle iken Birlik adına hiçbir vasfı bulunmayan arazideki binaya Birlik imkanları kullanılarak çok büyük çapta harcamalar yapılmış ve hali hazırda yapılmaya devam etmektedir. Birlik adına kayıtlı bulunan 4 adet araç ile tüm birlik personeli sözde bu hizmet binasına gidiş-gelişleri sağlanarak bu araçların yakıtları da birliğe ödetilmektedir.


İdiiaları gündeme taşıyan Çetinkaya; “Yukarıda maddeler halinde sayılan usulsüzlükler Birlik Başkanının görevini kötüye kullandığı, ihale yaptırmayarak parca parca tekliflerle işlerin taraflı verilmesini sağladığı, Devlet malına zarar, şahsına, yakınlarına ve karşı tarafa haksız kazanç sağlattığı açık ve nettir. Bu usulsüzlükler denetim komisyonu tarafından yapılacak olan tarafsız bir denetlemede ve gerek görüldüğü taktirde Sayıştay tarafından yapılacak incelemeler doğrultusunda ortaya çıkacaktır.” dedi.

Birlik Başkanı Seçkin Şimşek iddiaları yalanladı

İddialarla ilgili bir haber yapmadan önce basın etiği gereği bilgilerine başvurduğumuz Hamzadere Sulama Birliği, şu açıklamalarda bulundu: Hamzadere Birlik Başkanı Seçkin Şimşek, iddiaları ret niteliğinde herhangi bir belge veremeyeceklerini, Birliğin tüm alımları ve yapılan işlerin yasal olduğunu, kendilerine iftira atıldığını söyleyerek, bir an önce denetim yapılmasını istedi. Ayrıca bölgede bulunan menfaatçi ve çıkarcı Baronların, Birliği ele geçirmeyi planladıklarını söyleyen Şimşek, “Birliğimizin eski müdürü Önder Çetinkaya'nın birlikten ayrılmasıyla bu iddialar gündeme geldi. Burada bir suç varsa Önder Çetinkaya sorumludur.” dedi.

Birlik mühendisi Abdullah Aşır'dan ilginç açıklamalar

Birlik çalışanı inşaat mühendisi Abdullah Aşır ise iddilar karşısında ilginç açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar birliğin pompalarının bakımını yapan ve piyasa değerinin çok üstünde faturalar kestiği belirtilen şahıs firması A. Pompa ile ilişiklerini kestiklerini söyleyen Aşır, Birliğin pompalarının yüksek bedel teklifle bakımının yapılmasında ise düşük teklif veren distiribitör firma Anadolu Flygt'ı suçladı. Anadolu Flygt'ın, A. Pompa firmasını piyasadan silmek için düşük teklif verdiğini söyleyen Aşır, Türkiye genelinde hizmet veren ve resmi distribitörlüğü bulunan kurumsal bir firmanın, sırf küçük bir şahıs şirketiyle uğraşmak için resmi fiyat listesinden farklı teklif verdiğini iddia etti. Tüm bu işlemlerde imza yetkilisinin ise Önder Çetinkaya olduğunu ve ihalesiz parça parça yapılan yüksek bedelle işlerin Çetinkaya tarafından yaptırıldığını söyleyen Aşır, DSİ'nin denetimlerde yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi.

Öğeyi Oyla
(0 oy)

105 yorum

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.